Tarptautinis bendradarbiavimas

992_151b398584648d0c8b1132356c0814fe.jpg


Bendrasis pagalbos centras buvo įkurtas įgyvendinant Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius bendrojo Europos skubios pagalbos iškvietimo telefono numerio 112 įvedimą valstybėse narėse. Todėl, vykdydamas savo funkcijas, jis aktyviai bendradarbiauja su:

●  Europos skubios pagalbos telefono numerio asociacija (EENA);

●  kitų Europos šalių skubios pagalbos skambučių centrais ir pagalbos tarnybomis.

Siekiant tobulinti gyventojams teikiamų paslaugų kokybę bendradarbiaujama su:

●  užsienio kompanijomis, gaminančiomis skubios pagalbos skambučių centrams skirtą programinę įrangą;

●  išmaniųjų telefonų ir jų operacinių sistemų gamintojais Apple, Google ir kt.;

●  automobilių gamintojais ir bendrovėmis, teikiančiomis mobiliąsias paslaugas automobiliams, pvz., OnStar Europe, Ltd.

Bendrasis pagalbos centras taip pat dalyvauja tarptautiniuose projektuose, jo atstovai kviečiami į tarptautines konferencijas, seminarus ir kitus renginius pasidalyti gerąja patirtimi, pasisemti žinių apie naujausius technologinius sprendimus ir jų pritaikymo galimybes skubios pagalbos skambučių centruose.

 

Atnaujinimo data: 2023-12-12