Darbuotojų mokymai ir kompetencijų vertinimas


Bendrasis pagalbos centras, priimdamas naujus pamainos darbuotojus, organizuoja Bendrojo pagalbos centro specialisto modulinės mokymo programos vykdymą:
   ●  rengia metodinę ir mokymosi medžiagą;
   ●  vykdo praktinius mokymus;
   ●  atlieka žinių patikrinimą. 

Ne rečiau kaip 2 kartus per metus organizuojami jau dirbančių pamainos darbuotojų mokymai:
   ●  rengiama savarankiško mokymosi medžiaga, klausimai žinių patikrinimui;
   ●  teikiamos konsultacijos;
   ●  vykdomas testavimas;
   ●  organizuojamas rezultatų aptarimas.

Taip pat kasmet vedami mokymai įvairiais pamainos darbuotojams aktualiais klausimais (pvz., darbas su mobiliąja programėle, pirmosios medicinos pagalbos teikimas ir kt.). 


Bendrasis pagalbos centras taip pat turi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos išduotą akreditaciją, suteikiančią teisę atlikti asmens įgytų Bendrojo pagalbos centro specialisto kvalifikacijos kompetencijų vertinimą.

 

 

Šiuo metu asmens įgytų kompetencijų vertinimo data nenumatyta.

 

 

Atnaujinimo data: 2024-02-06