Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų valdymas

990_983bb13d7c3a97a020b881761edb9df5.jpg


Bendrasis pagalbos centras atlieka operatyvųjį priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų valdymą, t. y., gavę pranešimą apie priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų pagalbos poreikį, pajėgas valdantys pareigūnai:

●  nedelsdami aliarmuoja ir išsiunčia į nelaimės vietą atitinkamas pajėgas gaisrams gesinti ir (arba) gelbėjimo darbams atlikti;

●  stebi vykstančias pajėgas, esant poreikiui koreguoja jų maršrutą, teikia visą papildomai gaunamą informaciją;

●  palaiko ryšį su į nelaimės vietą atvykusiomis pajėgomis, koordinuoja jų veiksmus nelaimės vietoje, teikia visas aktualias žinias ir fiksuoja informaciją apie veiksmus įvykio vietoje;

●  prireikus telkia nelaimės vietoje kitų pagalbos tarnybų pajėgas.

 

Atnaujinimo data: 2023-12-12