Apie mus

Bendrasis pagalbos centras įsteigtas įgyvendinant Europos Sąjungos teisės aktus, kuriais nustatyti reikalavimai, susiję su bendrojo Europos skubios pagalbos iškvietimo telefono numerio 112 įvedimu valstybėse narėse.

Dabartiniame Juridinių asmenų registre Bendrasis pagalbos centras įregistruotas 2003 m. spalio 2 d. ir yra vidaus reikalų statutinė įstaiga, nuo 2006 m. pavaldi Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui.

Pagrindinis Bendrojo pagalbos centro uždavinys – administruoti pagalbos skambučius skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112, kuris yra skirtas informuoti apie rengiamą, daromą ar padarytą teisės pažeidimą, staiga iškilusią grėsmę gyvybei, sveikatai, saugumui, aplinkai, materialioms ar nematerialioms vertybėms ir, jei reikia, iškviesti (išsikviesti) atitinkamas pagalbos tarnybas.
 

Bendrojo pagalbos centro pagrindinės funkcijos:
  ●  atsakyti į pagalbos skambučius numeriu 112;
  ●  priimti pagalbos prašymus, juos įvertinti, nustatyti, kurių pagalbos tarnybų (policijos, ugniagesių gelbėtojų, greitosios medicinos pagalbos ar aplinkos apsaugos pajėgų) pagalbą reikia suteikti nelaimės vietoje;
  ●  esant būtinybei teikti skambinančiajam pagalbą (patarimus, paaiškinimus, nurodymus ir pan.) iki pagalbos tarnybų atvykimo į nelaimės vietą;
  ●  apie pagalbos poreikį nelaimės vietoje informuoti atitinkamas pagalbos tarnybas, t. y. parengti ir išsiųsti šioms tarnyboms pranešimus apie pagalbos poreikį;
  ●  informuoti visuomenę apie numerį 112, jo paskirtį ir įvedimo naudą, su juo susijusius ypatumus ir būsimus pokyčius, teikti paaiškinimus, kaip ir kokiais atvejais reikia skambinti šiuo numeriu ir kada juo skambinti nereikėtų.

Bendrojo pagalbos centro veiklos principai:
  ●  nenutrūkstamas paslaugų teikimas – Bendrasis pagalbos centras veikia 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę;
  ●  operatyvumas – į pagalbos prašymus Bendrasis pagalbos centras reaguoja greitai ir tiksliai;
  ●  profesionalumas – Bendrajame pagalbos centre dirba specialią mokymo programą išklausę ir tinkamą kvalifikaciją įgiję darbuotojai.

 

 

Atnaujinimo data: 2023-12-29