Teisės aktų pažeidimai

 

 

Seimo kontrolierių pažymų, kurias išnagrinėjus būtų rasti teisės aktų pažeidimai, Bendrojo pagalbos centro atžvilgiu nebuvo.

 

 

 

 

 

2023 m.

I ketvirtis

2 statutiniams valstybės tarnautojams už netinkamą pareigų atlikimą skirtos tarnybinės nuobaudos – pastaba ir papeikimas.

1 karjeros valstybės tarnautojui už padarytą šiurkštų tarnybinį nusižengimą skirta griežčiausia tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų.

II ketvirtis

Tarnybinių (drausminių) patikrinimų neatlikta. 

III ketvirtis

1 statutiniam valstybės tarnautojui, atlikus tarnybinį patikrinimą, tarnybinė nuobauda už netinkamą pareigų atlikimą neskirta.

1 darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, už netinkamą darbo pareigų vykdymą įspėtas apie galimą atleidimą padarius tokį patį pažeidimą.

IV ketvirtis

1 statutiniam valstybės tarnautojui už netinkamą pareigų atlikimą skirta tarnybinė nuobauda – pastaba.

1 statutinis valstybės tarnautojas, nustačius Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos etikos kodekso pažeidimą, perduotas Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos etikos komisijos svarstymui.

 

 

Atnaujinimo data: 2024-01-17