Informacinių pranešimų apie gautus pagalbos prašymus siuntimas

VIEŠOSIOS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Viešosios paslaugos pavadinimas

Informacinių pranešimų apie gautus pagalbos prašymus siuntimas

2.

Viešosios paslaugos apibūdinimas

Bendrojo pagalbos centro teritoriniai skyriai siunčia žiniasklaidos atstovams elektroniniu paštu informacinius pranešimus apie gautus pagalbos prašymus.

Žiniasklaidos atstovai prašymą dėl informacinių pranešimų gavimo turėtų siųsti elektroniniu paštu [email protected]

3.

Teisės aktai, reguliuojantys viešosios paslaugos teikimą

„Informacijos teikimo viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams tvarkos aprašas“, patvirtintas Bendrojo pagalbos centro viršininko 2017 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 41V-24

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Prašymas, kuriame nurodomas žiniasklaidos atstovo vardas, pavardė, atstovaujama žiniasklaidos priemonė, elektroninio pašto adresas, kuriuo pageidaujama gauti informacinius pranešimus. Prašyme taip pat turėtų būti nurodytos konkrečios apskritys (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Marijampolės, Utenos, Telšių ar Tauragės), iš kurių pageidaujama gauti informacinius pranešimus.

5.

Viešosios paslaugos teikėjas

Teritorinių skyrių pamainų vyresnieji pareigūnai

6.

Viešosios paslaugos vadovas

Bendrojo pagalbos centro viršininkas Audrius Čiuplys

7.

Viešosios paslaugos suteikimo trukmė

Pagal susitarimą

8.

Viešosios paslaugos suteikimo kaina

Paslauga teikiama neatlygintinai

9.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma yra laisva. Jame turi būti nurodomas vardas, pavardė, atstovaujama žiniasklaidos priemonė, elektroninio pašto adresas ir apskritys, iš kurių pageidaujama gauti informacinius pranešimus.

10.

Viešosios paslaugos teikimo ypatumai

Informaciniai pranešimai rengiami tik apie tuos pagalbos prašymus, kurie gali sukelti atgarsį visuomenėje, ir siunčiami visiems teritorinių skyrių kontaktų sąraše esantiems adresatams automatiškai, nedarant atrankos pagal įvykius, jų vietą ar kitus kriterijus.

Atnaujinimo data: 2023-12-03