Atviri duomenys


Atviri duomenys – laisvai prieinami institucijos veikloje ar dokumentuose užfiksuoti duomenys, informacija ar jos dalis, nepaisant jų pateikimo būdo, formos ir laikmenos, įskaitant registro duomenis, registro informaciją, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų duomenis, valstybės informacinės sistemos duomenis, kuriuos visi asmenys gali pakartotinai naudoti ir platinti bet kokiu tikslu, nurodydami jų šaltinį ir tik tomis pačiomis sąlygomis, kuriomis buvo gauti.

Bendrojo pagalbos centro atverti duomenys yra skelbiami Lietuvos atvirų duomenų portale.

 

 Infografikos darbas, sukurtas naudojant Bendrojo pagalbos centro 2022 m. birželio 5–30 dienų duomenis
(iš Valstybės duomenų agentūros infografikos parodos):

 

Atnaujinimo data: 2023-12-17