>

Asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa

Šios anoniminės apklausos tikslas – sužinoti nuomonę apie aptarnavimo kokybę Bendrajame pagalbos centre. Jūsų atsakymai padės mums tobulėti ir gerinti piliečių bei kitų asmenų aptarnavimą. Iš anksto dėkojame!

 

Atsakydami į klausimus pasirinkite tik vieną, Jūsų nuomone, tinkamą atsakymą.

 

* Ar Jūs lengvai radote informaciją apie Bendrojo pagalbos centro darbo laiką?
Jei pasirinkote „Kita“, įrašykite savo variantą:
* Ar Jums patogus Bendrajame pagalbos centre nustatytas piliečių ir kitų asmenų priėmimo laikas?
Jei pasirinkote „Kita“, įrašykite savo variantą:
* Ar Jus tenkina Jums suteiktų paslaugų operatyvumas?
Jei pasirinkote „Kita“, įrašykite savo variantą:
* Kaip vertinate Bendrojo pagalbos centro darbuotojų aptarnavimo kultūrą?
Jei pasirinkote „Kita“, įrašykite savo variantą:
* Ar Jums rūpimi klausimai buvo išspręsti kvalifikuotai?
Jei pasirinkote „Kita“, įrašykite savo variantą:
* Ar Jus tenkino atsakymų į prašymus ar skundus pateikimo terminai?
Jei pasirinkote „Kita“, įrašykite savo variantą:
* Ar Jus tenkina atsakymo pateikimo forma ir turinys?
Jei pasirinkote „Kita“, įrašykite savo variantą:
Jūsų pageidavimai, pasiūlymai, pastabos