>

Atsisiųsti dokumentą PDF formatu

 

Bendrojo pagalbos centro statutinių valstybės tarnautojų
vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

 

  Pareigybės
 
 pavadinimas

Vidutinis užimtų pareigybių skaičius

Vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
(neatskaičius mokesčių), Eur

2022 m.

2023 m.
I ketv.

2023 m.
II ketv.

2023 m.
III ketv.

2023 m.
IV ketv.

2022 m.

2023 m.
I ketv.

2023 m.
II ketv.

2023 m.
III ketv.

2023 m.
IV ketv.

  Viršininkas

    1

    1

    1

    1

    1

    *

    *

    *

    *

    *

  Viršininko
  pavaduotojas

    1

    1

    1

    1

    1

    *

    *

    *

    *

    *

  Skyriaus
  viršininkas

    3

    4

    4

    4

    4

    2769,75

    3115,55

    3147,24

    3149,17

    3194,38

  Skyriaus
  viršininko
  pavaduotojas

    1

    1

    1

    1

    1

    *

    *

    *

    *

    *

  Vyriausiasis
  specialistas

    7

    7

    7

    7

    7

    2428,90

    2440,36

    2646,03

    2638,44

    2489,74

  Vyresnysis
  specialistas

    20

    23

    22

    20

    19

    2499,91

    2448,32

    2583,14

    2570,08

    2635,26

  Specialistas

    32

    31

    28

    28

    28

    2147,39

    2198,47

    2364,72

    2308,95

    2377,58

  Jaunesnysis
  specialistas

    121

    117

    115

    114

    114

    1862,14

    1902,62

    2050,45

    2031,84

    2071,47

 


Bendrojo pagalbos centro karjeros valstybės tarnautojų
vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

 

  Pareigybės
  pavadinimas

Vidutinis užimtų pareigybių skaičius

Vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
(neatskaičius mokesčių), Eur

2022 m.

2023 m.
I ketv.

2023 m.
II ketv.

2023 m.
III ketv.

2023 m.
IV ketv.

2022 m.

2023 m.
I ketv.

2023 m.
II ketv.

2023 m.
III ketv.

2023 m.
IV ketv.

  Skyriaus vedėjas

    1

    1

    1

    1

    1

    *

    *

    *

    *

    *

  Patarėjas

    1

    1

    1

    1

    1

    *

    *

    *

    *

    *

  Vyriausiasis
  specialistas

    12

    11

    12

    12

    13

    2018,94

    2276,36

    2206,51

    2208,88

    2266,58

  Vyresnysis
  specialistas

    2

    2

    1

    1

     –

    1965,30

    2178,19

    *

    *

     –Bendrojo pagalbos centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį,
vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

 

  Pareigybės
  pavadinimas

Vidutinis užimtų pareigybių skaičius

Vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
(neatskaičius mokesčių), Eur

2022 m.

2023 m.
I ketv.

2023 m.
II ketv.

2023 m.
III ketv.

2023 m.
IV ketv.

2022 m.

2023 m.
I ketv.

2023 m.
II ketv.

2023 m.
III ketv.

2023 m.
IV ketv.

  Specialistas**

    49

    48

    48

    47

    48

    1769,18

    1756,21

    1956,09

    1931,16

    1917,89

  Kvalifikuotas
  darbuotojas**

    48

    60

    62

    57

    63

    1474,82

    1463,90

    1582,21

    1622,66

    1602,06

  Darbininkas**

    1

    1

    1

    1

    1

    *

    *

    *

    *

    *

* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimas Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“) (su papildymais ir pakeitimais). 

** Pagal Lietuvos darbo mokymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010-09-30 įsakymu Nr. V(5)-167 patvirtintą Lietuvos Respublikos profesijų klasifikatorių.

 

Atnaujinimo data: 2024-03-20