>

Atsisiųsti dokumentą PDF formatu

 

Bendrojo pagalbos centro statutinių valstybės tarnautojų
vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

 

Pareigybės pavadinimas

Vidutinis užimtų pareigybių skaičius

Vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
(neatskaičius mokesčių), Eur

2019 m.

2020 m.
I ketv.

2020 m.
II ketv.

2020 m.
III ketv.

2020 m.
IV ketv.

2019 m.

2020 m.
I ketv.

2020 m.
II ketv.

2020 m.
III ketv.

2020 m.
IV ketv.

Viršininkas

1

1

1

1

1

*

*

*

*

*

Viršininko pavaduotojas

1

1

1

1

1

*

*

*

*

*

Skyriaus viršininkas

4

4

4

4

4

2357,96

2392,94

2641,43

2633,22

2725,20

Skyriaus viršininko pavaduotojas

2

2

2

2

2

2089,15

2121,63

2600,22

2259,84

2333,26

Vyriausiasis specialistas

5

5

5

5

6

1898,15

2056,26

2230,81

2295,39

2308,61

Vyresnysis specialistas

25

24

25

23

23

1834,82

2053,43

2315,50

2187,52

2303,38

Specialistas

30

30

30

30

32

1554,20

1754,88

2027,29

1866,14

1975,06

Jaunesnysis specialistas

130

131

131

135

132

1407,13

1531,49

1764,49

1636,67

1693,42

 


Bendrojo pagalbos centro karjeros valstybės tarnautojų
vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

 

Pareigybės pavadinimas

Vidutinis užimtų pareigybių skaičius

Vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
(neatskaičius mokesčių), Eur

2019 m.

2020 m.
I ketv.

2020 m.
II ketv.

2020 m.
III ketv.

2020 m.
IV ketv.

2019 m.

2020 m.
I ketv.

2020 m.
II ketv.

2020 m.
III ketv.

2020 m.
IV ketv.

Skyriaus vedėjas

2

1

1

2

2

2244,99

*

*

2546,28

2563,71

Vyriausiasis specialistas

10

10

11

11

11

1653,99

1673,53

1802,27

1785,56

1797,40

Vyresnysis specialistas

3

3

3

2

2

1329,98

1419,50

1656,63

1649,93

1687,87Bendrojo pagalbos centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį,
vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

 

Pareigybės pavadinimas

Vidutinis užimtų pareigybių skaičius

Vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
(neatskaičius mokesčių), Eur

2019 m.

2020 m.
I ketv.

2020 m.
II ketv.

2020 m.
III ketv.

2020 m.
IV ketv.

2019 m.

2020 m.
I ketv.

2020 m.
II ketv.

2020 m.
III ketv.

2020 m.
IV ketv.

Specialistas**

3

49

47

48

48

1165,02

1501,641709,291557,23

1631,02

Kvalifikuotas darbuotojas**

78

10

11

11

11

1156,44

979,47

1243,68

1055,62

1139,33

Darbininkas**

1

1

1

1

1

*

*

*

*

*

* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimas Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“) (su papildymais ir pakeitimais). 

** Pagal Lietuvos darbo mokymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010-09-30 įsakymu Nr. V(5)-167 patvirtintą Lietuvos Respublikos profesijų klasifikatorių.

 

 

Atnaujinimo data: 2023-12-27