>

Atsisiųsti dokumentą PDF formatu

 

Bendrojo pagalbos centro statutinių valstybės tarnautojų
vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

 

 Pareigybės  pavadinimas

Vidutinis užimtų pareigybių skaičius

Vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
(neatskaičius mokesčių), Eur

2018 m.

2019 m.
I ketv.

2019 m.
II ketv.

2019 m.
III ketv.

2019 m.
IV ketv.

2018 m.

2019 m.
I ketv.

2019 m.
II ketv.

2019 m.
III ketv.

2019 m.
IV ketv.

 Viršininkas

 1

 1

 1

 1

 1

 *

 *

 *

 *

 *

 Viršininko  pavaduotojas

 1

 1

 1

 1

 1

 *

 *

 *

 *

 *

 Skyriaus viršininkas

 4

 4

 4

 4

 4

 1594,25

 2175,55

 2251,65

 2446,75

 2557,89

 Skyriaus viršininko  pavaduotojas

 2

 2

 2

 2

 2

 1260,00

 1741,47

 1868,75

 2310,63

 2435,73

 Vyriausiasis  specialistas

 6

 5

 6

 4

 4

 1145,50

 1600,47

 1532,83

 1971,57

 2489,60

 Vyresnysis  specialistas

 21

 26

 26

 24

 24

 1289,80

 1711,43

 1800,29

 1914,22

 1913,34

 Specialistas

 34

 31

 31

 29

 29

 1065,35

 1385,54

 1519,63

 1717,71

 1593,90

 Jaunesnysis  specialistas

 130

 131

 131

 130

 127

 914,91

 1271,50

 1388,26

 1507,34

 1461,41

 


Bendrojo pagalbos centro karjeros valstybės tarnautojų
vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

 

 Pareigybės  pavadinimas

Vidutinis užimtų pareigybių skaičius

Vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
(neatskaičius mokesčių), Eur

2018 m.

2019 m.
I ketv.

2019 m.
II ketv.

2019 m.
III ketv.

2019 m.
IV ketv.

2018 m.

2019 m.
I ketv.

2019 m.
II ketv.

2019 m.
III ketv.

2019 m.
IV ketv.

 Skyriaus vedėjas

 2

 1

 2

 2

 2

 1458,42

 *

 1895,79

 2327,80

 2412,77

 Vyriausiasis  specialistas

 11

 10

 10

 10

 10

 1017,03

 1450,14

1615,73

 1737,11

 1812,97

 Vyresnysis  specialistas

 3

 3

 3

 3

 3

 880,64

 1180,80

 1394,96

 1361,34

 1382,81

 Specialistas

 2

 1

 1

 1

 0

 821,13

 *

 *

 *

 –Bendrojo pagalbos centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį,
vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

 

 Pareigybės  pavadinimas

Vidutinis užimtų pareigybių skaičius

Vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
(neatskaičius mokesčių), Eur

2018 m.

2019 m.
I ketv.

2019 m.
II ketv.

2019 m.
III ketv.

2019 m.
IV ketv.

2018 m.

2019 m.
I ketv.

2019 m.
II ketv.

2019 m.
III ketv.

2019 m.
IV ketv.

 Specialistas**

 3

 3

 3

 3

 3

 763,56

 1207,54

 1073,75

 1129,91

 1248,87

 Kvalifikuotas  darbuotojas**

 55

 67

 75

 81

 89

 779,60

 1023,31

 1170,19

 1216,94

 1215,33

 Darbininkas**

 1

 1

 1

 1

 1

 *

 *

 *

 *

 *

* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimas Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“) (su papildymais ir pakeitimais). 

** Pagal Lietuvos darbo mokymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010-09-30 įsakymu Nr. V (5)-167 patvirtintą Lietuvos Respublikos profesijų klasifikatorių.

 

 

 

 

Atnaujinimo data: 2023-12-27