>

Atsisiųsti dokumentą PDF formatu

 

Bendrojo pagalbos centro statutinių valstybės tarnautojų
vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

 

  Pareigybės
 
 pavadinimas

Vidutinis užimtų pareigybių skaičius

Vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
(neatskaičius mokesčių), Eur

2017 m.

2018 m.
I ketv.

2018 m.
II ketv.

2018 m.
III ketv.

2018 m.
IV ketv.

2017 m.

2018 m.
I ketv.

2018 m.
II ketv.

2018 m.
III ketv.

2018 m.
IV ketv.

  Viršininkas

  1

  1

  1

  1

  1

  *

  *

  *

  *

  *

  Viršininko
  pavaduotojas

  1

  1

  1

  1

  1

  *

  *

  *

  *

  *

  Skyriaus
  viršininkas

  4

  4

  4

  4

  4

  1404,00

  1537,00

  1606,00

  1617,00

  1617,00

  Skyriaus
  viršininko
  pavaduotojas

  2

  2

   2

  2

  2

  1115,00

  1203,00

  1279,00

  1279,00

  1279,00

  Vyriausiasis
  specialistas

  5

  6

  6

  5

  5

  1266,00

  1106,00

  1144,00

  1166,00

  1166,00

  Vyresnysis
  specialistas

  20

  21

  21

  21

  21

  1229,00

  1261,00

  1307,00

  1290,00

  1301,18

  Specialistas

  30

  30

  34

  35

  35

  1013,00

  1057,00

  1072,00

  1060,00

  1072,41

  Jaunesnysis
  specialistas

  132

  133

  131

  128

  129

  874,00

  898,00

  926,00

  907,00

  928,65

 


Bendrojo pagalbos centro karjeros valstybės tarnautojų
vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

 

  Pareigybės
  pavadinimas

Vidutinis užimtų pareigybių skaičius

Vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
(neatskaičius mokesčių), Eur

2017 m.

2018 m.
I ketv.

2018 m.
II ketv.

2018 m.
III ketv.

2018 m.
IV ketv.

2017 m.

2018 m.
I ketv.

2018 m.
II ketv.

2018 m.
III ketv.

2018 m.
IV ketv.

  Skyriaus vedėjas

  2

  2

  2

  2

  1

  1318,00

  1396,00

  1396,00

  1400,00

  *

  Vyriausiasis
  specialistas

  11

  12

  11

  10

  10

  960,00

  982,00

  1006,00

  1034,00

  1046,00

  Vyresnysis
  specialistas

  4

  3

  3

  3

  3

  753,00

  819,00

  922,00

  849,00

  932,54

  Specialistas

  3

  2

  2

  2

  1

  818,00

  854,00

  1005,00

  784,00

  *Bendrojo pagalbos centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį,
vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

 

  Pareigybės
  pavadinimas

Vidutinis užimtų pareigybių skaičius

Vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
(neatskaičius mokesčių), Eur

2017 m.

2018 m.
I ketv.

2018 m.
II ketv.

2018 m.
III ketv.

2018 m.
IV ketv.

2017 m.

2018 m.
I ketv.

2018 m.
II ketv.

2018 m.
III ketv.

2018 m.
IV ketv.

  Specialistas**

  2

  3

  3

  3

  3

  651,00

  726,00

  750,00

  782,00

  796,25

  Kvalifikuotas
  darbuotojas**

  46

  57

  56

  52

  56

  665,00

  755,00

  815,00

  789,00

  759,41

  Darbininkas**

  1

  1

  1

  1

  1

  *

  *

  *

  *

  *

* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimas Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“) (su papildymais ir pakeitimais). 

** Pagal Lietuvos darbo mokymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010-09-30 įsakymu Nr. V (5)-167 patvirtintą Lietuvos Respublikos profesijų klasifikatorių.

  

 

Atnaujinimo data: 2023-12-27