>

Atsisiųsti dokumentą PDF formatu

 

Bendrojo pagalbos centro statutinių valstybės tarnautojų
vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

 

  Pareigybės
 
 pavadinimas

Vidutinis užimtų pareigybių skaičius

Vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
(neatskaičius mokesčių), Eur

2016 m.

2017 m.
I ketv.

2017 m.
II ketv.

2017 m.
III ketv.

2017 m.
IV ketv.

2016 m.

2017 m.
I ketv.

2017 m.
II ketv.

2017 m.
III ketv.

2017 m.
IV ketv.

  Viršininkas

   1

   1

   1

   1

   1

   *

   *

   *

   *

   *

  Viršininko
  pavaduotojas

   1

   1

   1

   1

   1

   *

   *

   *

   *

   *

  Skyriaus
  viršininkas

   4

   4

   4

   4

   4

   1359,00

   1362,00

   1407,00

   1412,00

   1434,00

  Skyriaus
  viršininko
  pavaduotojas

   2

   2

   2

   2

   2

   1004,00

   1091,00

   1126,00

   1109,00

   1132,00

  Vyriausiasis
  specialistas

   5

   5

   5

   5

   6

   1015,00

   1008,00

   1031,00

   1031,00

   995,00

  Vyresnysis
  specialistas

   18

   19

   20

   20

   21

   1070,00

   1221,00

   1261,00

   1197,00

   1238,00

  Specialistas

   10

   25

   30

   32

   32

   1060,00

   1019,00

   1042,00

   978,00

   1014,00

  Jaunesnysis
  specialistas

   149

   137

   129

   132

   129

   802,00

   843,00

   915,00

   852,00

   884,00

 


Bendrojo pagalbos centro karjeros valstybės tarnautojų
vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

 

  Pareigybės
  pavadinimas

Vidutinis užimtų pareigybių skaičius

Vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
(neatskaičius mokesčių), Eur

2016 m.

2017 m.
I ketv.

2017 m.
II ketv.

2017 m.
III ketv.

2017 m.
IV ketv.

2016 m.

2017 m.
I ketv.

2017 m.
II ketv.

2017 m.
III ketv.

2017 m.
IV ketv.

  Skyriaus vedėjas

   2

   2

   2

   2

   2

   1293,00

   1306,00

   1306,00

   1306,00

   1352,00

  Vyriausiasis
  specialistas

   10

   11

   11

   11

   11

   882,00

   947,00

   955,00

   968,00

   968,00

  Vyresnysis
  specialistas

   5

   5

   4

   4

   3

   651,00

   740,00

   752,00

   723,00

   796,00

  Specialistas

   8

   4

   4

   3

   2

   646,00

   800,00

   849,00

   812,00

   812,00Bendrojo pagalbos centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį,
vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

 

  Pareigybės
  pavadinimas

Vidutinis užimtų pareigybių skaičius

Vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
(neatskaičius mokesčių), Eur

2016 m.

2017 m.
I ketv.

2017 m.
II ketv.

2017 m.
III ketv.

2017 m.
IV ketv.

2016 m.

2017 m.
I ketv.

2017 m.
II ketv.

2017 m.
III ketv.

2017 m.
IV ketv.

  Specialistas**

   49

   43

   42

   55

   57

   549,00

   616,00

   662,00

   641,0

   740,00

  Darbininkas**

   1

   1

   1

   1

   1

   *

   *

   *

   *

   *

* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimas Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“) (su papildymais ir pakeitimais). 

** Pagal Lietuvos darbo mokymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010-09-30 įsakymu Nr. V (5)-167 patvirtintą Lietuvos Respublikos profesijų klasifikatorių.

 

 

 

 

Atnaujinimo data: 2023-12-27