>

Atsisiųsti dokumentą PDF formatu

 

Bendrojo pagalbos centro valstybės tarnautojų
vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

 

  Pareigybės
 
 pavadinimas

Vidutinis užimtų pareigybių skaičius

Vidutinis darbo užmokestis, Eur

2015 m.
I ketv.

2015 m.
II ketv.

2015 m.
III ketv.

2015 m.
IV ketv.

2015 m.
I ketv.

2015 m.
II ketv.

2015 m.
III ketv.

2015 m.
IV ketv.

  Viršininkas

    1

    1

    1

    1

    *

    *

    *

    *

  Viršininko
  pavaduotojas

    1

    1

    1

    1

    *

    *

    *

    *

  Skyriaus viršininkas

    4

    5

    4

    4

    1222,00

    1224,00

    1377,00

    1385,00

  Vedėjas

    0

    0

    0

    0

    –

    –

    –

    –

  Skyriaus  viršininko
  pavaduotojas

    2

    1

    2

    2

    1093,00

    *

    978,00

    1115,00

  Vyriausiasis
  specialistas

    7

    9

    9

    10

    975,00

    937,00

    927,00

    956,00

  Vyresnysis
  specialistas

    8

    7

    13

    19

    906,00

    954,00

    1023,00

    1053,00

  Specialistas

    27

    27

    17

    17

    771,00

    806,00

    772,00

    816,00

  Jaunesnysis
  specialistas

    164

    163

    158

    151

    694,00

    708,00

    754,00

    808,00Bendrojo pagalbos centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį,
vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

 

  Pareigybės
  pavadinimas

Vidutinis užimtų pareigybių skaičius

Vidutinis darbo užmokestis, Eur

2015 m.
I ketv.

2015 m.
II ketv.

2015 m.
III ketv.

2015 m.
IV ketv.

2015 m.
I ketv.

2015 m.
II ketv.

2015 m.
III ketv.

2015 m.
IV ketv.

  Vyresnysis
  specialistas

    3

    3

    2

    3

    328,00

    328,00

    328,00

    387,00

  Specialistas

    62

    59

    56

    55

    497,00

    507,00

    474,00

    598,00

  Valytoja

    1

    1

    1

    1

    *

    *

    *

    *

* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimas Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“) (su papildymais ir pakeitimais). 

 

 

 

Atnaujinimo data: 2023-12-27