BDAR

 

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

 


Valstybės tarnautojų užduotys

 

Audrius Čiuplys

Viršininkas

1. Vykdyti Strateginių projektų portfelio komisijos 5.4.2 projekto „Bendrojo pagalbos centro ir pagalbos tarnybų operatyvios sąveikos teikiant skubią pagalbą gyventojams užtikrinimas“ projektų vadovo pareigas.

2. Pasirengti trumpųjų greitosios medicinos pagalbos (GMP) numerių 033, 03, 103 skambučių srautų nukreipimui iš GMP dispečerinių į Bendrąjį pagalbos centrą.

3. Užtikrinti Bendrojo pagalbos centro vykdomų valstybės investicijų projektų įgyvendinimą.

4. Užtikrinti operatyvų Bendrojo pagalbos centro atsakymą į pagalbos skambučius ir operatyvų reagavimą į pagalbos prašymus bei tinkamą informacijos perdavimą pagalbos tarnyboms.

5. Užtikrinti Bendrojo pagalbos centro teikiamų paslaugų prieinamumą klausos negalią turintiems asmenims.

6. Stiprinti Bendrojo pagalbos centro operatorių pajėgumus (trumpųjų telefono numerių 03, 033, 103 administravimo perėmimui), didinti jų finansinę motyvaciją.

Tadas Maroščikas

Viršininko pavaduotojas

1. Užtikrinti valstybės investicijų projekto „Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos funkcionalumo išplėtimas ir modernizavimas“ įgyvendinimą (2020 metams numatyta apimtimi).
2. Užtikrinti valstybės investicijų projekto „Bendrojo pagalbos centro teikiamų paslaugų prieinamumo kurtiesiems tobulinimas“ įgyvendinimą (užbaigimas).
3. Užtikrinti valstybės investicijų projekto „Europos skubios pagalbos centrų asociacijos rekomenduojamo skubios pagalbos skambučių centrų valdymo standarto įdiegimas Bendrajame pagalbos centre“ įgyvendinimą (2020 metams numatyta apimtimi).
4. Užtikrinti nepertraukiamos BPCIS priežiūros organizavimą 2020–2021 metais.
5. Spręsti klausimus dėl reikiamos techninės infrastruktūros valstybės   duomenų centre skyrimo naujos BPCIS programinės įrangos įdiegimui.

 

 

Raimundas Naktinis

Vyriausiasis specialistas

1. Parengti procesų, kurie vykdomi pagal pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, aprašymus.
2. Iki kiekvieno ketvirčio pabaigos, atsižvelgiant į skirtas lėšas, atlikti viešuosius pirkimus ir aprūpinti Bendrąjį pagalbos centrą ilgalaikiu ir trumpalaikiu turtu bei medžiagomis.
3. Parengti viešojo pirkimo dokumentus Bendrojo pagalbos centro Vilniaus skyriaus pastato šalčio mašinos remontui ir pakeliamo užtvaro į Bendrojo pagalbos centro parkingą įrengimui.
4. Parengti Bendrojo pagalbos centro mažos vertės  pirkimų organizavimo tvarkos aprašo projektą.

Dalia Čijauskienė

Vyriausioji specialistė

1. Parengti procesų, kurie vykdomi pagal pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, aprašymus.
2. Suorganizuoti Bendrojo pagalbos centro pareigūnų dokumentų, reikalingų Bendrojo pagalbos centro specialisto kvalifikacijai įgyti, pateikimą Ugniagesių gelbėtojų mokyklai ir pareigūnų kompetencijų vertinimą Bendrajame pagalbos centre.
3. Įvertinti Bendrojo pagalbos centro 12 ir 13 pareigybių grupių statutinių valstybės tarnautojų, administruojančių pagalbos skambučius ir valdančių priešgaisrines gelbėjimo pajėgas, turimos kvalifikacijos atitikimą galiojantiems teisės aktams.
4. Parengti Bendrojo pagalbos centro naujų darbuotojų (administruojančių pagalbos skambučius ir valdančių priešgaisrines gelbėjimo pajėgas) priėmimo (paskyrimo į pareigas) procedūrų vykdymo tvarkos aprašo projektą.
5. Parengti ataskaitą apie įvairiuose mokymuose dalyvavusius Bendrojo pagalbos centro pareigūnus, valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis.

Justina Nikitina

Vyresnioji specialistė

1. Parengti procesų, kurie vykdomi pagal pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, aprašymus.
2. Kas mėnesį atlikti praėjusio mėnesio personalo pareigybių pokyčio vertinimą.
3. Pagal kompetenciją atlikti personalo kaitos analizę už 2019 metus.
4. Parengti Bendrojo pagalbos centro pareigūnams taikomo tarnybos laiko pensijai skirti suvestinę.

Inesa Petkevičiūtė

Vyriausioji specialistė

1. Parengti procesų, kurie vykdomi pagal pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, aprašymus.
2. Per einamuosius metus registruoti pareigūnus profilaktiniams sveikatos patikrinimams per LR Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Konsultacijų skyriaus internetinę registracijos sistemą, pagal kompetenciją užpildyti ir išduoti Asmens medicinines knygeles (Forma 048/a), kontroliuoti darbuotojų profilaktinius sveikatos patikrinimus.
3. Pagal kompetenciją, atlikti personalo kaitos prognozę ir analizę už 2019 metus.
4. Parengti Bendrojo pagalbos centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo aktualią redakciją.

Laura Piaciukonė

Vyriausioji specialistė

1. Per einamuosius metus įslaptintos informacijos rengėjams išsiųsti raštus dėl sutikimo išslaptinti slaptus dokumentus. Dokumentus bylose išslaptinti ir sutvarkytas bylas perduoti į archyvą.
2. Per einamuosius metus suarchyvuoti visus 2018 m. Organizacinio skyriaus dokumentus.
3. Per einamuosius metus registruoti gautus ir siunčiamus dokumentus ir pateikti susipažinti adresatams.
4. Per einamuosius metus supažindinti skyriaus darbuotojus su Centro viršininko įsakymais, tarnybiniais pranešimais ir kitais teisės aktais. Atnaujinti 1.4-01 byloje susipažinimui skirtus dokumentus.

Ugnė Kabelkaitė

Vyriausioji specialistė

1. Atnaujinti darbuotojų, administruojančių pagalbos skambučius, atrankos rekomendacijas.
2. Organizuoti ir vesti mokymus Bendrojo pagalbos centro pareigūnams ir darbuotojams aktualiais psichologijos klausimais.
3. Vykdyti mokymus psichologijos temomis naujai priimamiems darbuotojams (Bendrojo pagalbos centro specialisto mokymo programos metu) ir pirmąjį jų darbo pradžios metų ketvirtį stebėti, kaip jie taiko mokymų metu įgytas žinias ir įgūdžius (Vilniaus skyriuje).
4. Stebėti Vilniaus skyriaus darbuotojų, atsakingų už skambučių administravimą, pokalbius, teikti darbuotojams grįžtamąjį ryšį apie jų darbą.

Vilma Juozevičiūtė

Vyriausioji specialistė

1. Per einamuosius metus, formuojant kuo geresnį Bendrojo pagalbos centro įvaizdį ir viešinant teigiamas patirtis, rengti ir platinti visuomenės informavimo priemonėms spaudos pranešimus ir straipsnius.
2. Sukelti į dabartinę interneto svetainę bpc.lrv.lt naujienų archyvą iš senosios svetainės www.112.lt.
3. Inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant svetainės www.112.lt pakeitimo projektą.
4. Inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant darbuotojų paieškai skirto skubios pagalbos skambučių operatoriaus profesijos viešinimui skirto filmuko sukūrimą ir gamybą.
5. Parengti elektroninio leidinio projektą apie Bendrojo pagalbos centro įkūrimo ir veiklos istoriją.

 

 

Saulius Petrauskas

Skyriaus vedėjas

1. Atlikti sutarties Nr. ST18195/F11-38, pasirašytos 2018-10-15, vykdymo priežiūrą ir į Bendrojo pagalbos centro informacinę sistemą (toliau – BPCIS) įkelti atnaujintus žemėlapius.

2. Vilniuje ir Klaipėdoje suvienodinti BPCIS mokomosios aplinkos programinės įrangos Siveillance ELS WEB duomenų bazę su darbinės aplinkos duomenų baze dėl efektyvesnio darbuotojų mokymo.

3. Atlikti adresų registro duomenų (savivaldybių, seniūnijų, gyvenviečių ir gatvių) paruošimo ir įkėlimo į BPCIS programinės įrangos Siveillance ELS WEB duomenų bazę rinkos analizę, parengti viešojo pirkimo techninę specifikaciją ir pateikti derinti PAGD.

4. Parengti techninę specifikaciją viešajam pirkimui dėl netikslinių 112 SMS blokavimo ir pateikti derinti PAGD. Atlikti 112 SMS blokavimo rinkos konsultaciją ir tyrimą.

Jolita Budrevičienė

Vyriausioji specialistė

1. Pagal kompetenciją atlikti vykdomo projekto „Bendrojo pagalbos centro teikiamų paslaugų prieinamumo kurtiesiems tobulinimo“ sutarties Nr. F11-31 vykdymo priežiūrą ir kartu su tiekėju dalyvauti 112 mobilios aplikacijos kūrimo, diegimo ir priėmimo procese.
2. Atlikti 2019 metais Vilniaus, Klaipėdos ir Alytaus skyriuose registruotų gedimų ir pasiūlymų analizę ir tiesioginiam vadovui pateikti siūlymus dėl BPC veiklos gerinimo.
3. Parengti atnaujintos balso įrašymo programinės įrangos Retia ReDAT eXperience ir telefoninės programinės įrangos Unify OpenScape ContactCenter V9 naudotojų instrukcijas ir apmokyti dirbti BPC administracijos darbuotojus.
4. Paruošti ir sukonfigūruoti BPCIS programinę įrangą Siveillance ELS WEB dėl Utenos priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų valdymo perdavimo Alytaus skyriui.
5. BPCIS ataskaitų modulyje sukurti naujas ataskaitas dėl pasikeitusio Policijos klasifikatoriaus ir greitosios medicinos pagalbos skambučių trumpaisiais telefono numeriais administravimo perėmimo Bendrajame pagalbos centre.

Artūras Laime

Vyriausiasis specialistas

1. Atlikti ir su Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos duomenų apsaugos pareigūnu suderinti 112 mobiliosios programėlės poveikio duomenų apsaugai vertinimą.
2. Statistikos departamentui pateikti duomenų ataskaitą apie informacinių technologijų panaudojimą Bendrajame pagalbos centre.
3. Atnaujinti ir nauja redakcija patvirtinti 2018 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 41V-38 patvirtintas Asmens duomenų tvarkymo BPCIS taisykles.
4. Atlikti BPCIS saugos atitikties ir rizikos vertinimus.
5. Atlikti BPCIS veiklos tęstinumo valdymo plano veiksmingumo bandymą.

Egidijus Grinkevičius

Vyriausiasis specialistas

1. Atlikti Bendrojo pagalbos centro ir paslaugų tiekėjo sutarties Nr. F11-25, pasirašytos 2019-08-22, vykdymo priežiūrą ir kartu su tiekėjų dalyvauti HiPath telefoninės stoties techninės ir programinės įrangos diegime Klaipėdos skyriuje.

2. Atlikti nenaudojamos turimos techninės įrangos tolimesnio tinkamumo panaudojimo analizę ir pateikti ataskaitą ir išvadas.

3. Kartu su Informatikos ir ryšių specialistais atlikti rezervinio 4G mobilaus duomenų perdavimo ryšio pajungimo ir testavimo darbus Klaipėdos skyriuje.

4. Organizuoti 1 komandų kontrolės centro pervežimą ir pajungimą iš Klaipėdos skyriaus į Alytaus skyrių.

Andrej Turlinskij

Vyresnysis specialistas

1. Atlikti Bendrojo pagalbos centro ir paslaugų tiekėjo sutarties Nr. F11-25, pasirašytos 2019-08-22, vykdymo priežiūrą ir kartu su tiekėju dalyvauti HiPath telefoninės stoties techninės ir programinės įrangos diegime Vilniaus skyriuje.
2. Atlikti Bendrojo pagalbos centro naudojamos organizacinės, kompiuterinės technikos bei programinės įrangos ir telekomunikacinės įrangos priežiūrą (įrangos konfigūravimas, veikimo sutrikimų šalinimas, techninės profilaktikos atlikimas).
3. Išsiaiškinti Motorolos tinklo pajungimo galimybes ir kaštus Alytaus skyriuje ir organizuoti komandų kontrolės centrų pervežimą ir pajungimą iš Vilniaus skyriaus į Alytaus skyrių.
4. Sukurti Bendrajame pagalbos centre naudojamų serverių komponentų apkrovos būsenų stebėjimo sistemą (įrankį).

Diana Rovaitė

Vyriausioji specialistė

1. BPCIS naudotojų prisijungimo vardų ir slaptažodžių sukūrimas Lietuvos policijos darbuotojams.
2. PGT resursų tipų atitikimo PGT resursų buvimo vietoms BPCIS Vilniuje ir Klaipėdoje sutikrinimas.
3. Gatvių ir gyvenviečių pavadinimų su nosinėmis raidėmis sinonimų sukūrimas BPCIS Vilniuje ir Klaipėdoje.
4. Teminių objektų BPCIS Vilniuje ir Klaipėdoje adresų su koordinatėmis sutvarkymas pagal VĮ Registrų centro duomenis.
5. Pagal PKKS pateiktą poreikį PIN objektų parengimas pagal BPCIS duomenų struktūrą ir įkėlimas į BPCIS Vilniuje ir Klaipėdoje.

 

Liutauras Šinkūnas

Skyriaus viršininkas

1. Parengti ne mažiau 4 naujų ar naujos redakcijos teisės aktų reglamentuojančių Bendrojo pagalbos centro veiklą.
2. Užtikrinti BPC specialisto mokymo programos vykdymą bei organizuoti kompetencijų vertinimus.
3. Užtikrinti, kad būtų vykdoma darbo kokybės kontrolė.
4. Užtikrinti teritorinių skyrių savarankiško mokymosi organizavimą, testavimą bei pravesti ne mažiau 2 mokymų (2 skirtingos temos) teritorinių skyrių darbuotojams.
5. Pasirengti pagalbos prašymų priėmimui iš klausos negalią turinčių asmenų, naudojant 112 mobiliąją programėlę.
6. Pasirengti trumpųjų GMP numerių 033, 03, 103 skambučių srautų nukreipimui iš GMP dispečerinių į Bendrąjį pagalbos centrą.

Aušra Atkočiūnaitė

Vyriausioji specialistė

1. Parengti ir suderinti Metodinių rekomendacijų dėl policijos kompetencijai priklausančių pagalbos prašymų, pranešimų apie pagalbos poreikį parengimo ir įvykių tipų klasifikavimo naują redakciją.
2. Pravesti mokymus teritoriniams skyriams dėl Bendrojo pagalbos centro ir Policijos departamento prie VRM sąveikos sutarties naujos redakcijos.
3. Parengti darbuotojams rekomendacijas dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo pakeitimo.
4. Atlikti korupcijos prevencijos įgyvendinimo stebėseną Bendrajame pagalbos centre.
5. Parengti ne mažiau kaip 1 konspektą pagal Bendrojo pagalbos centro specialisto mokymo programą.
6. Organizuoti ir dalyvauti atliekant teritorinių skyrių patikrinimus – nemažiau 5 (3 operatyviniai ir 2 naktiniai darbo organizavimo).

Natalija Šaripova

Vyriausioji specialistė

1. Per einamuosius metus atlikti operatyviojo pajėgų valdymo kokybės vertinimus.
2. Atnaujinti Bendrojo pagalbos centro darbuotojų mokymo ir žinių patikrinimo tvarkos aprašą pagal naują Bendrojo pagalbos centro specialisto modulinę mokymo programą.
3. Parengti Bendrojo pagalbos centro darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto nuostatus.
4. Sukurti savarankiško mokymosi žinių patikrinimo teorinių žinių patikrinimo testo klausimus.
5. Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Virtualioje mokymosi aplinkoje atnaujinti mokymosi medžiagą ir teorinių žinių patikrinimo klausimus.
6. Parengti ne mažiau 2 konspektų pagal Bendrojo pagalbos centro specialisto mokymo programą.

Stasė Grišinienė

Vyriausioji specialistė

1. Per einamuosius metus atlikti policijos ir greitosios medicinos pagalbos įvykių, pamainos vyresniųjų ir skyrių administracijos kokybės kontrolės vertinimą.
2. Atlikti 2020 m. veiklos valdymo sistemos modulyje „PKKS veiklos pastabos/siūlymai“ registruotų pranešimų analizę ir tiesioginiam vadovui pateikti siūlymų dėl Bendrojo pagalbos centro veiklos gerinimo.
3. Parengti ne mažiau 2 konspektų pagal Bendrojo pagalbos centro specialisto mokymo programą.
4. Sukurti savarankiško mokymosi žinių ir įgūdžių patikrinimo teorinių klausimų testams.
5. Parengti atmintinę darbuotojams darbui su 112 mobiliąja programėle ir apmokyti darbuotojus.

Daiva Muranovienė

Vyriausioji specialistė

1. Per einamuosius metus atlikti policijos ir greitosios medicinos pagalbos įvykių, pamainos vyresniųjų ir skyrių administracijos kokybės kontrolės vertinimą.
2. Pravesti mokymus Vilniaus ir Klaipėdos skyriuje eCall tema.
3. Parengti ne mažiau 2 konspektų pagal Bendrojo pagalbos centro specialisto mokymo programą.
4. Organizuoti Bendrojo pagalbos centro specialisto mokymo programos vykdymą.
5. Parengti Bendrojo pagalbos centro ir Greitosios medicinos pagalbos įstaigų tarpusavio operatyvios sąveikos bendradarbiavimo sutarties naują redakciją. Apmokyti salės darbuotojus.

 

Jelena Montvilienė

Skyriaus viršininkė

1. Užtikrinti, kad būtų viršyti Priešgaisrinės saugos užtikrinimo standarte nustatyti pagalbos skambučių administravimo kokybės rodikliai.
2. Užtikrinti pagalbos skambučių administravimo ir operatyviojo pajėgų valdymo kokybės vertinimą.
3. Užtikrinti pamainos darbuotojų profesinių žinių patikrinimą, mokymus ir veiklos aptarimus, vykdyti naujai priimtų (būsimų) Bendrojo pagalbos centro darbuotojų praktinį mokymą.
4. Užtikrinti sąveikos (bendradarbiavimo) su pagalbos ir kt. tarnybomis sutarčių vykdymą, vykdyti periodišką sąveikos (bendradarbiavimo) su pagalbos ir kitomis tarnybomis sutarčių ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Bendrojo pagalbos centro veiklą peržiūrą, teikti siūlymus Bendrojo pagalbos centro viršininkui dėl šių dokumentų keitimo ir tobulinimo.
5. Vykdyti prevencines priemones, siekiant informuoti visuomenę apie Bendrojo pagalbos centro veiklą ir numerio 112 paskirtį, imtis tinkamų priemonių siekiant nustatyti asmenis, trukdančius skyriaus darbuotojų darbą melagingais pagalbos prašymais, erzinančiais ar piktybiškais skambučiais.
6. Užtikrinti Bendrojo pagalbos centro Vilniaus skyriaus teikiamų paslaugų prieinamumą klausos negalią turintiems asmenims.

Jolita Paulauskienė

Viršininko pavaduotoja

1. Per einamuosius metus atlikti ne mažiau kaip 200 pagalbos skambučių administravimo ir priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų valdymo kokybės kontrolės vertinimų (įskaitant ir pirmo kokybės kontrolės lygmens atliktus vertinimus), kas ketvirtį (nuo 2020 m. II ketv.) Skyriaus viršininkui tarnybiniu pranešimu pateikti kokybės kontrolės vertinimų apibendrinimą ir siūlymus dėl darbo kokybės gerinimo, mokymų poreikio, Skyriaus veiklos tobulinimo.
2. Kontroliuoti Skyriaus pamainos darbuotojų darbo laiko apskaitą, kas ketvirtį parengti Skyriaus pamainos darbuotojų darbo (poilsio) laiko balanso suvestinę.
3. Parengti teikimų projektus, skirtus Skyriaus pamainos darbuotojams skatinti ir apdovanoti.
4. Parengti Skyriaus pamainos darbuotojų 2021 m. atostogų grafiko projektą.
5. Vykdyti savalaikį Skyriaus darbuotojų saugos ir sveikatos darbe instruktavimą (įvadinį, periodinį, tikslinį).
6. Organizuoti Skyriaus vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų ir pareigūnų fizinio pasirengimo tikrinimą, sudaryti Skyriaus vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinių pratimų atlikimo rezultatų suvestines.

Birutė Riaubienė

Vyriausioji specialistė

1. Per einamuosius metus atlikti ne mažiau kaip 400 pagalbos skambučių administravimo ir priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų valdymo kokybės kontrolės vertinimų (įskaitant ir pirmo kokybės kontrolės lygmens atliktus vertinimus), kas ketvirtį (nuo 2020 m. II ketv.) Skyriaus viršininkui tarnybiniu pranešimu pateikti kokybės kontrolės vertinimų apibendrinimą ir siūlymus dėl darbo kokybės gerinimo, mokymų poreikio, Skyriaus veiklos tobulinimo.
2. Vykdyti pamainos darbuotojų teorinius ir/ar praktinius mokymus.
3. Užtikrinti savalaikį informacijos (dėl pagalbos skambučių administravimo ir operatyviojo pajėgų valdymo funkcijų atlikimo) pateikimą Skyriaus pamainos darbuotojams.
4. Parengti metodinę medžiagą mokymams pagal Bendrojo pagalbos centro specialisto modulinę profesinio mokymo programą.
5. Surengti ir pravesti ne mažiau kaip 10 numerio 112 viešinimo (prevencinių) renginių.

 

Nerijus Žudys

Skyriaus viršininkas

1. Užtikrinti, kad būtų viršyti Priešgaisrinės saugos užtikrinimo standarte nustatyti pagalbos skambučių administravimo kokybės rodikliai.
2. Užtikrinti pagalbos skambučių administravimo ir operatyviojo pajėgų valdymo kokybės vertinimą.
3. Užtikrinti periodinį pamainos darbuotojų profesinių žinių patikrinimą, mokymus ir veiklos aptarimus, organizuoti ir kontroliuoti naujai priimtų (būsimų) Bendrojo pagalbos centro Klaipėdos skyriaus darbuotojų praktinį mokymą.
4. Užtikrinti sąveikos (bendradarbiavimo) su pagalbos ir kt. tarnybomis sutarčių vykdymą, vykdyti periodišką sąveikos (bendradarbiavimo) su pagalbos ir kitomis tarnybomis sutarčių ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Bendrojo pagalbos centro veiklą peržiūrą, teikti siūlymus Bendrojo pagalbos centro viršininkui dėl šių dokumentų keitimo ir tobulinimo.
5. Vykdyti prevencines priemones, siekiant informuoti visuomenę apie Bendrojo pagalbos centro veiklą ir numerio 112 paskirtį, imtis tinkamų priemonių siekiant nustatyti asmenis, trukdančius skyriaus darbuotojų darbą melagingais pagalbos prašymais, erzinančiais ar piktybiškais skambučiais.
6. Užtikrinti Bendrojo pagalbos centro Klaipėdos skyriaus teikiamų paslaugų prieinamumą klausos negalią turintiems asmenims.

Laura Taučienė

Viršininko pavaduotoja

1. Per einamuosius metus sudaryti Skyriaus darbuotojų, dirbančių pamainomis (budinčių pareigūnų, valdančių PGT pajėgas, ir budinčių darbuotojų, administruojančių pagalbos skambučius), darbo ir atostogų grafikus.
2. Vykdyti Skyriaus budinčios pamainos pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklos kokybės vertinimą. Pateikti motyvuotus siūlymus dėl pamainos darbuotojų skatinimo (apdovanojimo). Tarnybiniais pranešimais informuoti Skyriaus viršininką dėl tarnybinių pareigų atlikimo/kokybės reikalavimų neatitikimo.
3. Teikti Skyriaus viršininkui pasiūlymus dėl darbo organizavimo tobulinimo ir darbo kokybės gerinimo.
4. Organizuoti ir pravesti (praktinės dalies) mokymus-konsultacijas Skyriaus pamainos darbuotojams.
5. Užtikrinti savalaikį informacijos (dėl pagalbos skambučių administravimo ir operatyviojo pajėgų valdymo funkcijų atlikimo) pateikimą Skyriaus pamainos darbuotojams.

Vita Kuncienė

Vyriausioji specialistė

1. Parengti teikimo projektus, skirtus Skyriaus darbuotojams skatinti ir/arba Skyriaus darbuotojų charakteristikas.
2. Pravesti mokymus-konsultacijas Skyriaus pamainos darbuotojams prieš Skyriaus pamainos darbuotojų I ir II pusmečio savarankiško mokymosi žinių ir įgūdžių patikrinimo testų laikymą. Aptarti galiojančius (pasikeitusius) teisės aktus, praėjusiuose testuose dažniausiai daromas klaidas, parengti aktualių teisės aktų, reikalingų atlikti tiesiogines funkcijas, dalomąją medžiagą.
3. Konsultuoti Skyriaus darbuotojus su jų atliekamomis funkcijomis susijusių teisės aktų taikymo klausimais.
4. Išduoti 60-čiai Skyriaus pareigūnų tarnybinę uniformą ir 40-čiai Skyriaus darbuotojų, kurie dirba pagal darbo sutartį, uniformą, kurios poreikis suformuotas 2019 m.; laikantis teisės aktų sutvarkyti dokumentaciją (uniformos atidavimo naudoti aktus, uniformos apskaitos korteles), susijusią su uniformos išdavimu bei susidėvėjusios uniformos nurašymu.

Gintarė Pušinskaitė

Vyresnioji specialistė

1. Per einamuosius metus gautų ir siunčiamų dokumentų registravimas.
2. Teisės aktuose nustatytu laiku ir sąlygomis rengti ir teikti informaciją suinteresuotiems fiziniams ir juridiniams asmenims.
3. Per einamuosius metus (sausio–gruodžio mėn.) vykdyti Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitą ir paruošti Skyriaus pamainos darbuotojų I–IV ketvirčio faktiškai dirbto darbo laiko suvestines.

 

Evaldas Baguckas

Skyriaus viršininkas

1. Pasirengti ir perimti iš Bendrojo pagalbos centro Vilniaus skyriaus Utenos apskrityje esančių priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų valdymą.

2. Užtikrinti, kad būtų pasiekti Priešgaisrinės saugos užtikrinimo standarte nustatyti operatyviojo pajėgų valdymo kokybės rodikliai.

3. Užtikrinti operatyviojo pajėgų valdymo kokybės vertinimą, bei periodinį pamainos darbuotojų profesinių žinių patikrinimą ir veiklos aptarimą.

4. Per einamuosius metus organizuoti susitikimus su priešgaisrinių gelbėjimo valdybų atstovais.

5. Bendrojo pagalbos centro Alytaus skyriaus budinčių pamainų mokymo organizavimas.

Žydrius Dzemyda

Vyresnysis specialistas

1. Planuojant perimti iš Bendrojo pagalbos centro Vilniaus skyriaus Utenos apskrityje esančių priešgaisrinių pajėgų valdymą, pasiruošti atitinkamas priemones.

2. Vykdyti Skyriaus pamainos darbuotojų darbo (poilsio) laiko apskaitą.

3. Vykdyti periodinius Skyriaus darbuotojų važiavimo asmeniniu ir viešuoju transportu kompensavimo išlaidų tikrinimus.

4. Organizuoti ir įvykdyti mokymus skirtus priešgaisrinių pajėgų aliarmavimui ir ryšio vedimui Skyriaus pamainos darbuotojams.

5. Atnaujinti radijo ryšio vedimo atmintines pajėgų valdytojų darbo vietose.

Vitalija Pavilonienė

Vyresnioji specialistė

1. Užtikrinti operatyviojo pajėgų valdymo kokybės vertinimą, bei periodinį pamainos darbuotojų profesinių žinių patikrinimą, parengti Skyriaus pusmečio kokybės kontrolės ataskaitą.

2. Skyriaus budinčių pamainų mokymo organizavimas.

3. Išvykties rajono studijavimo tikslu surinkti, patikrinti ir paruošti studijavimui Utenos apskrityse esančių PGT PSP planus.

4. Viešinti Skyriaus veiklą (organizuoti ekskursijas Skyriaus patalpose, organizuoti Skyriaus atstovų dalyvavimą viešuosiuose renginiuose, seminaruose).

5. Pravesti darbo vietoje praktinės dalies mokymus naujai priimtam/būsimam Skyriaus darbuotojui ar darbuotojui, grįžusiam iš vaiko priežiūros atostogų.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-06-10