Ką turi žinoti nuo nusikalstamos veikos nukentėjęs asmuo?

2021 m. sausio 14 d. Lietuvos Respublikos Seime buvo priimtas Lietuvos Respublikos pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims įstatymas Nr.XIV-169. Jo paskirtis – užtikrinti, kad fiziniai asmenys, nukentėję nuo nusikalstamos veikos, atsižvelgiant į individualius jų poreikius ir nusikalstamos veikos pobūdį, gautų jiems būtiną pagalbą: informaciją, konsultacijas ir paslaugas.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, siekdama nuo nusikalstamos veikos nukentėjusius asmenis informuoti apie jų teises, parengė elektroninį leidinį „Ką turi žinoti nukentėjęs asmuo?“, kuriame pateikta informacija, kokios yra nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų teisės, kur reiktų kreiptis skubios pagalbos, taip pat aprašytos išlaidų, susijusių su patirta žala, kompensavimo sąlygos, advokato teisinės pagalbos suteikimo galimybės, pagalbos tarnybų teikiamos paslaugos, pateikti jų kontaktai bei kita aktuali informacija:


Socialinės apsaugos ir darbo ministerija taip pat parengė trumpą atmintinę nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims.

 

Daugiau informacijos apie pagalbos galimybes galima rasti:

 

Atnaujinimo data: 2023-12-19