BDAR
gdpr

 

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

 


Organizacinis skyrius

 

Rimas Stankevičius

Skyriaus vedėjas

1. Užtikrinti elektroninės dokumentų valdymo sistemos duomenų saugumo reikalavimus pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR); maksimaliai automatizuoti įkeliamų dokumentų derinimą, vizavimą ir pasirašymą.
2. Suorganizuoti BDAR mokymus aktualiais Bendrojo pagalbos centro duomenų saugos klausimais administracijos darbuotojams, atlikti būtinus reglamentavimo pokyčius Bendrojo pagalbos centro veikloje.
3. Atlikti Bendrojo pagalbos centro vidaus teisės aktų atitikimo aukštesnę juridinę galią turintiems teisės aktams analizę ir suformuoti išvadas dėl poreikio juos keisti ar derinti.
4. Atlikti Bendrojo pagalbos centro uždavinių ir funkcijų pasiskirstymo padaliniuose analizę, pateikti vidinių funkcijų procesų atvaizdavimą ir siūlymus veiklai gerinti.
5. Užtikrinti pavedimų skyriui vykdymo kontrolę.

Raimundas Naktinis

Vyriausiasis specialistas

1. Viešųjų pirkimų tarnybai pateikti metinę (2020 metų) mažos vertės pirkimų ataskaitą. Parengti 2021 metų viešųjų pirkimų planą, jį paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS), laiku ir tinkamai paviešinti sudarytas viešųjų pirkimų sutartis.
2. Užtikrinti, kad pagal skirtas lėšas atlikus viešuosius pirkimus Bendrojo pagalbos centro padaliniai būtų aprūpinti ilgalaikiu ir trumpalaikiu turtu bei medžiagomis, planuojant savo darbo veiklą ketvirčių periodiškumu.
3. Atsižvelgiant į poreikį ir turimą finansavimą organizuoti turimo tarnybinio automobilio Vilniuje priežiūrą, atlikti pirkimo procedūras Klaipėdos ir Alytaus skyrių automobilių priežiūrai.
4. Nuolat teikti įgaliojimus ir kitus dokumentus pirkimams, kuriuos nustatyta tvarka turi vykdyti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.
5. Išsiaiškinti ir pateikti alternatyvias galimybes ir priemones dėl pakeliamo užtvaro įrengimo prie Bendrojo pagalbos centro požeminio garažo ir parkavimo vietų įrengimo. Su VPGV ir Vilniaus m. savivaldybe išsiaiškinti teritorijos priklausomybės ribas ir vejos priežiūrą prie pagrindinio įėjimo į Bendrojo pagalbos centro pastatą, teikti siūlymus dėl šių užduočių įgyvendinimo.

Dalia Čijauskienė

Vyriausioji specialistė

1. Surinkti pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis mokymosi poreikius, juos apibendrinti bei pateikti Bendrojo pagalbos centro viršininkui. 
2. Pagal nustatytą tvarkaraštį formuoti grupes kursantų ir klausytojų, siunčiamų mokytis į Ugniagesių gelbėtojų mokyklą mokytis pagal Bendrojo pagalbos centro modulinę profesinio mokymo programą.
3. Parengti Bendrojo pagalbos centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, karjeros valstybės tarnautojų asmens bylos aprašo projektus.
4. Pateikti siūlymus ir galimybes atrankoje į Bendrojo pagalbos centro skambučius aptarnaujančių darbuotojų atranką įdiegti teksto suvokimo testus.
5. Parengti ataskaitą apie įvairiuose mokymuose dalyvavusius Bendrojo pagalbos centro darbuotojus.

Justina Nikitina

Vyresnioji specialistė

1. Kas mėnesį atlikti praėjusio mėnesio personalo pareigybių pokyčio vertinimą.
2. Organizuoti Bendrojo pagalbos centro Darbo tarybos rinkimų komisijos posėdį.
3. Parengti atmintinę dėl vidaus tarnybos trukmės pratęsimo.
4. Pagal kompetenciją atlikti personalo kaitos analizę už 2020 metus.
5. Organizuoti seno pavyzdžio vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybinių pažymėjimų, grąžintų 2020 metais, naikinimo procesą.

Inesa Petkevičiūtė

Vyriausioji specialistė

1. Pagal kompetenciją atlikti personalo kaitos prognozę ir analizę už 2020 metus.
2. Per einamuosius metus registruoti pareigūnus profilaktiniams sveikatos patikrinimams per LR vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Konsultacijų skyriaus internetinę registracijos sistemą, pagal kompetenciją užpildyti ir išduoti Asmens medicinines knygeles (Forma 048/a), kontroliuoti darbuotojų profilaktinius sveikatos patikrinimus.
3. Per einamuosius metus, išanalizavus poreikį, pateikti Bendrojo pagalbos centro dokumentų ekspertų komisijai siūlymus dėl šioje komisijoje svarstytinų klausimų.
4. Per einamuosius metus, vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. Įsakymu Nr. V-100 ir Bendrojo pagalbos centro viršininko patvirtintais Centro dokumentacijų planais ir dokumentacijos planų papildymo sąrašais, suorganizuoti bylų, kurių saugojimo terminas yra pasibaigęs ir kurioms atlikta dokumentų vertės ekspertizė, naikinimą.
5. Parengti pasiūlymą Bendrojo pagalbos centro viršininkui dėl Centro naudojamos Dokumentų valdymo sistemos „DocLogix“ bylų saugų ir vartotojų teisių. 

Laura Piaciukonė

Vyriausioji specialistė

1. Per einamuosius metus iš įslaptintos informacijos rengėjų gauti leidimus išslaptinti 2020 metais išėjusių Bendrojo pagalbos centro darbuotojų bylose esančius slaptus dokumentus (bylų paruošimas perduoti į archyvą).
2. Per einamuosius metus suarchyvuoti 2019 metų Organizacinio skyriaus dokumentus.
3. Užtikrinti, kad dokumentai būtų registruojami tą dieną, kai jie gaunami, pasirašomi ar patvirtinami; kad užregistruoti dokumentai būtų perduodami įstaigos vadovui arba įstaigos vadovo nustatyta tvarka – atsakingiems darbuotojams, kurie susipažįsta su dokumentais; kad siunčiami dokumentai būtų laiku išsiunčiami adresatams. Teikti siūlymus, kaip pereiti prie visiško elektroninio dokumentų valdymo, atsisakant fizinių dokumentų popieriuje.

Ugnė Kabelkaitė

Vyriausioji specialistė

1. Atnaujinti darbuotojų, administruojančių pagalbos skambučius, atrankos rekomendacijas (tęsinys iš 2020 metų).
2. Atnaujinti metodines rekomendacijas, skirtas Bendrojo pagalbos centro darbuotojams, bendraujantiems telefonu su asmenimis.
3. Organizuoti ir vesti mokymus Bendrojo pagalbos centro pareigūnams ir darbuotojams aktualiais psichologijos klausimais.
4. Vykdyti mokymus psichologijos temomis naujai priimtiems darbuotojams (Bendrojo pagalbos centro specialisto mokymo programos metu) ir pirmąjį jų darbo pradžios metų ketvirtį stebėti, kaip jie taiko mokymų metu įgytas žinias ir įgūdžius (Vilniaus skyriuje).
5. Stebėti Vilniaus skyriaus darbuotojų, atsakingų už skambučių administravimą, pokalbius, teikti darbuotojams grįžtamąjį ryšį apie jų darbą.

Vilma Juozevičiūtė

Vyriausioji specialistė

1. Per einamuosius metus, formuojant kuo geresnį Bendrojo pagalbos centro įvaizdį ir viešinant teigiamas patirtis, rengti ir platinti visuomenės informavimo priemonėms spaudos pranešimus ir straipsnius.
2. Per einamuosius metus nuolat rengti tekstus interneto svetainei apie įstaigos naujienas, kitą aktualią informaciją.
3. Rengti tekstus, skirtus interneto svetainės versijai anglų kalba ir inicijuoti vertimo paslaugos pirkimą.
4. Parengti informacijos teikimo viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams tvarkos aprašo pakeitimą.
5. Formuojant Bendrojo pagalbos centro įvaizdį, rūpintis reprezentacinių dovanų ir suvenyrų užsakymu.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-08