Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. administruoja dokumentus arba prireikus koordinuoja dokumentų administravimą;
1.2. apdoroja su dokumentų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su dokumentų valdymu susijusios informacijos apdorojimą;
1.3. į apskaitą įtraukia bylas arba prireikus koordinuoja bylų apskaitą;
1.4. konsultuoja priskirtos srities klausimais;
1.5. organizuoja archyvinių dokumentų saugojimą ir naudojimą arba prireikus koordinuoja archyvinių dokumentų saugojimo ir naudojimo organizavimą;
1.6. prižiūri teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo nuostatų vykdymą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo nuostatų vykdymo priežiūrą;
1.7. rengia ir teikia pasiūlymus su dokumentų valdymu susijusiais klausimais;                
1.8. aptarnauja į Centrą besikreipiančius asmenis;
1.9. vykdo organizacinį darbą, susijusį su renginiais, pristatančiais Centro veiklą, Lietuvos ir užsienio pareigūnų ir kitų asmenų delegacijų priėmimu Centre, komisijų ar darbo grupių posėdžiais, Centro vadovybės pavedimu rengia šių posėdžių protokolus;
1.10. tvarko Centro vadovybės, Organizacinio, Parengties ir kokybės kontrolės ir Informacinių technologijų darbo laiko apskaitos dokumentus;               
1.11. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
2.1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
arba:
2.1.2. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
2.1.3. darbo patirtis – dokumentų valdymo srities patirtis;
2.1.4. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai. 
2.2. Atitikimas kitiems reikalavimams:
2.2.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, ar suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.