Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. rengia ir teikia pasiūlymus su informacinėmis technologijomis susijusiais klausimais;
1.2. konsultuoja priskirtos srities klausimais;
1.3. atlieka Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos (toliau – BPCIS) reikalingų duomenų analizę, jų atitinkamą paruošimą ir įkėlimą į duomenų bazę, registruoja ir išregistruoja BPCIS naudotojus. Analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl duomenų, reikalingų darbui su BPCIS, optimizavimo. Užtikrina BPCIS duomenų bazių atnaujinimą aktualiais duomenimis;
1.4. pagal kompetenciją administruoja duomenų teikimo (gavimo) sutartis, rengia ir derina duomenų teikimo (gavimo) sutarčių projektus;
1.5. pagal kompetenciją rengia ir derina teisės aktų projektus, informacinių sistemų instrukcijas, dokumentaciją ir taisykles techninių priemonių, programinių priemonių eksploatavimo, administravimo ir priežiūros klausimais;
1.6. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
2.1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
2.1.2. studijų kryptis – elektronikos inžinerija;
arba:
2.1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
2.1.4. darbo patirtis – informacinių technologijų srities patirtis;
2.1.5. darbo patirties trukmė – 1 metai.