Komisijos ir darbo grupės


Komisijų ir darbo grupių sudėtis

Bendrojo pagalbos centro dokumentų ekspertų komisija

Viršininko pavaduotojas Tadas Maroščikas (komisijos pirmininkas);

Organizacinio skyriaus vyriausioji specialistė Inesa Petkevičiūtė (komisijos pirmininko pavaduotoja);

Organizacinio skyriaus vyriausioji specialistė Laura Piaciukonė (komisijos sekretorė);

Informacinių technologijų skyriaus vyriausioji specialistė Jolita Budrevičienė;

Organizacinio skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Čijauskienė;

Vilniaus skyriaus viršininkė Jelena Montvilienė

Bendrojo pagalbos centro valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisija

Viršininko pavaduotojas Tadas Maroščikas (komisijos pirmininkas);

Parengties ir kokybės kontrolės skyriaus viršininkas Liutauras Šinkūnas (komisijos pirmininko pavaduotojas);

Organizacinio skyriaus vyriausioji specialistė Inesa Petkevičiūtė (komisijos sekretorė);

Vilniaus skyriaus viršininkė Jelena Montvilienė;

Informacinių technologijų skyriaus vedėjas Saulius Petrauskas

Bendrojo pagalbos centro pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo komisija

Parengties ir kokybės kontrolės skyriaus viršininkas Liutauras Šinkūnas (komisijos pirmininkas);

Organizacinio skyriaus vyriausioji specialistė Inesa Petkevičiūtė (komisijos sekretorė);

Vilniaus skyriaus viršininkė Jelena Montvilienė;

Pajėgų valdymo skyriaus viršininkas Evaldas Baguckas;

Parengties ir kokybės kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė Stasė Grišinienė;

Klaipėdos skyriaus viršininkas Vaidas Masiliauskas;

profesinės sąjungos atstovas (kai vertinamas pareigūnas yra šios profesinės sąjungos narys)

Asmens įgytų kompetencijų pagal Bendrojo pagalbos centro specialisto modulinę profesinio mokymo programą vertinimo komisija

Viršininko pavaduotojas Tadas Maroščikas (komisijos pirmininkas);

Pajėgų valdymo skyriaus viršininkas Evaldas Baguckas;

Vilniaus skyriaus viršininkė Jelena Montvilienė;

Parengties ir kokybės kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė Natalija Šaripova (komisijos sekretorė)

Bendrojo pagalbos centro pareigūnų skatinimo ir apdovanojimo komisija

Viršininko pavaduotojas Tadas Maroščikas (komisijos pirmininkas);

Parengties ir kokybės kontrolės skyriaus viršininkas Liutauras Šinkūnas;

Parengties ir kokybės kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė Audronė Luneckienė;

Parengties ir kokybės kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė Stasė Grišinienė;

Respublikinės ugniagesių gelbėtojų profesinės sąjungos pirmininkas Vytautas Aleksandravičius;

Organizacinio skyriaus vyriausioji specialistė Laura Piaciukonė (komisijos sekretorė)

Bendrojo pagalbos centro vidaus sistemos pareigūnų prašymų leisti dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį komisija

Viršininko pavaduotojas Tadas Maroščikas (komisijos pirmininkas);

Organizacinio skyriaus patarėjas Donatas Varnas;

Organizacinio skyriaus vyresnioji specialistė Aurelija Jundulienė;

Respublikinės ugniagesių gelbėtojų profesinės sąjungos pirmininkas Vytautas Aleksandravičius

Bendrojo pagalbos centro lengvų nelaimingų atsitikimų tyrimo dvišalė komisija

Parengties ir kokybės kontrolės skyriaus viršininkas Liutauras Šinkūnas;

Parengties ir kokybės kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė Natalija Šaripova;

Klaipėdos skyriaus viršininko pavaduotoja Laura Taučienė;

Pajėgų valdymo skyriaus viršininkas Evaldas Baguckas;

Vilniaus skyriaus specialistas Denis Bercevič

Bendrojo pagalbos centro pareigūno laikinojo nedarbingumo ryšio su tarnybinių pareigų atlikimu nustatymo komisija

Parengties ir kokybės kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Muranovienė;

Organizacinio skyriaus vyriausioji specialistė Inesa Petkevičiūtė;

Organizacinio skyriaus vyriausioji specialistė Laura Piaciukonė

Bendrojo pagalbos centro Parengties ir kokybės kontrolės skyriaus ir Vilniaus skyriaus vidaus tarnybos pareigūnų ir asmenų, pretenduojančių į vidaus tarnybą, statutinio valstybės tarnautojo statusą atkuriančių asmenų fizinio pasirengimo vertinimo komisija

Viršininko pavaduotojas Tadas Maroščikas (komisijos pirmininkas);

Parengties ir kokybės kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė Stasė Grišinienė;

Vilniaus skyriaus vyriausioji specialistė, laikinai einanti Vilniaus skyriaus viršininko pavaduotojo pareigas, Birutė Riaubienė;

Vilniaus skyriaus administratorė Inga Mereckienė;

Pajėgų valdymo skyriaus jaunesnioji specialistė Eglė Laugalytė (kūno kultūros specialistė)

Bendrojo pagalbos centro pajėgų valdymo skyriaus vidaus tarnybos pareigūnų ir asmenų, pretenduojančių į vidaus tarnybą, statutinio valstybės tarnautojo statusą atkuriančių asmenų fizinio pasirengimo vertinimo komisija

Viršininko pavaduotojas Tadas Maroščikas (komisijos pirmininkas);

Pajėgų valdymo skyriaus viršininkas Evaldas Baguckas;

Pajėgų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Žydrius Dzemyda;

Pajėgų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Ramunė Kazlauskienė;

Pajėgų valdymo skyriaus jaunesnioji specialistė Eglė Laugalytė (kūno kultūros specialistė)

Bendrojo pagalbos centro Klaipėdos skyriaus vidaus tarnybos pareigūnų ir asmenų, pretenduojančių į vidaus tarnybą, statutinio valstybės tarnautojo statusą atkuriančių asmenų fizinio pasirengimo vertinimo komisija

Viršininko pavaduotojas Tadas Maroščikas (komisijos pirmininkas);

Klaipėdos skyriaus viršininkas Vaidas Masiliauskas;

Klaipėdos skyriaus viršininko pavaduotoja Laura Taučienė;

Klaipėdos skyriaus administratorė Laura Sabaliauskienė;

Pajėgų valdymo skyriaus jaunesnioji specialistė Eglė Laugalytė (kūno kultūros specialistė)

Bendrojo pagalbos centro nematerialiojo, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto valdymo, naudojimo bei disponavimo juo komisija

Viršininko pavaduotojas Tadas Maroščikas (komisijos pirmininkas);

Informacinių technologijų skyriaus vyriausioji specialistė Jolita Budrevičienė;

Organizacinio skyriaus vyriausioji specialistė Inesa Petkevičiūtė;

Organizacinio skyriaus vyriausiasis specialistas Raimundas Naktinis

Bendrojo pagalbos centro paramos gavimo teisėtumo komisija

Viršininko pavaduotojas Tadas Maroščikas (komisijos pirmininkas);

Parengties ir kokybės kontrolės skyriaus viršininkas Liutauras Šinkūnas;

Parengties ir kokybės kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Atkočiūnaitė

Bendrojo pagalbos centro dovanų vertinimo komisija

Organizacinio skyriaus vyriausiasis specialistas Raimundas Naktinis (komisijos pirmininkas);

Organizacinio skyriaus vyriausioji specialistė Vilma Juozevičiūtė;

Organizacinio skyriaus komendantė Žana Belskienė (komisijos sekretorė).

Atnaujinimo data: 2023-12-07