2024-04-17

Įvyko darbinis susitikimas su Greitosios medicinos pagalbos tarnybos atstovais


2024 m. balandžio 17 d. įvyko Bendrojo pagalbos centro (BPC) ir Greitosios medicinos pagalbos tarnybos (GMPT) atstovų susitikimas.

Šio susitikimo metu svečiai, vadovaujami GMPT generalinio direktoriaus Nerijaus Mikelionio, pristatė savo planus, kaip planuojama tobulinti GMPT informacinę sistemą, kokia turėtų būti naujosios informacinės sistemos struktūra ir atskiri komponentai. Su BPC vadovybe, Parengties ir kokybės kontrolės bei Informacinių technologijų skyrių vadovais ir atsakingais darbuotojais aptarti duomenų mainai ir keli galimi GMPT ir BPC informacinių sistemų integracijos variantai.

Sutarusios ir toliau tęsti abipusiai naudingą bendradarbiavimą dėl informacinių sistemų integravimo, keistis būtina informacija, abi pusės pasidalijo ir kitais artimiausiais planais bei laukiančiais uždaviniais: GMPT be naujos informacinės sistemos sukūrimo dar laukia veiklos optimizavimas ir pacientų pavėžėjimo paslaugų užtikrinimas, o BPC ketina pereiti prie vienos skambučių eilės ir turi pasirengti Europos Komisijos 2022 m. gruodžio 16 d. deleguotojo reglamento (ES) 2023/444 nuostatų įgyvendinimui.