BDAR

 

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

 


Karjeros galimybėsBENDRASIS PAGALBOS CENTRAS siūlo darbą Organizacinio skyriaus psichologui, dirbsiančiam organizacijos Klaipėdos skyriuje.

Darbo užmokestis – pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas po bandomojo laikotarpio 6,8.

Būsimasis Organizacinio skyriaus psichologas bus įdarbintas 0,5 etato, sudarius terminuotą darbo sutartį.

 

ORGANIZACINIO SKYRIAUS PSICHOLOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
 

1. Organizacinio skyriaus psichologas yra Bendrojo pagalbos centro (toliau – Centras) darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės grupė – psichologo pareigybė priskiriama specialistų pareigybių grupei.
3. Pareigybės lygis – A1.
4. Pareigybės paskirtis – stiprinti Centro Klaipėdos skyriaus (toliau – Skyrius) darbuotojų psichologinį atsparumą psichosocialiniams profesinės rizikos veiksniams ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios darbo aplinkos Skyriuje kūrimą, padėti Skyriaus darbuotojams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi visavertį gyvenimą ir tęsti darbą po kritinių įvykių, teikti psichologinę pagalbą darbuotojams sprendžiant profesines ir asmenines problemas, vertinti organizuojamos ir teikiamos psichologinės pagalbos veiksmingumą.
5. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Organizacinio skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI


6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities psichologijos krypties išsilavinimą (psichologijos bakalauro ir psichologijos magistro kvalifikacinius laipsnius arba psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį baigus vientisąsias studijas arba švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją, arba teisės aktų nustatyta tvarka pripažintą kaip lygiavertę užsienyje įgytą kvalifikaciją);
6.2. žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, vidaus reikalų ministro įsakymus, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius psichologinės pagalbos teikimą, valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklą bei darbo organizavimą;
6.3. būti susipažinęs su vidaus tarnybos, valstybės tarnybos sistema;
6.4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
6.5. gebėti atlikti pateiktos informacijos analizę ir rengti analitinę medžiagą;
6.6. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: Windows, Microsoft Word, MS Excel, Internet Explorer, Outlook Express;
6.7. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą ir priimti sprendimus;
6.8. gebėti bendrauti, pasižymėti iniciatyvumu, analitiniu mąstymu.
 

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:
7.1. konsultuoja asmenybės ir su darbu susijusių sunkumų įveikimo klausimais;
7.2. vertina psichologinių problemų Skyriuje prevencijos poreikį;
7.3. teikia metodines rekomendacijas aktualiais Skyriaus darbuotojams psichologinių problemų prevencijos klausimais;
7.4. organizuoja ir vykdo mokymus Skyriaus darbuotojams aktualiais psichologijos klausimais;
7.5. pagal kompetenciją dalyvauja prevencinių priemonių ir mokymo programų, skirtų Skyriaus darbuotojams, rengime;
7.6. atlieka individualų psichologinį vertinimą ir konsultavimą, kurio metu:
7.6.1. atlieka asmens psichologinį vertinimą psichologinės pagalbos poreikio vertinimo tikslais;
7.6.2. atlieka asmens psichologinį vertinimą teikiamos psichologinės pagalbos veiksmingumo įvertinimo tikslais;
7.6.3. pagal kompetenciją ir poreikius dalyvauja mokslo ir kitų institucijų psichologinio vertinimo metodikos kūrime ir aprobavime;
7.7. vertina Skyriaus darbuotojų darbo kokybę, administruojant pagalbos skambučius, teikia siūlymus dėl darbo kokybės gerinimo Centro vadovams, Organizacinio skyriaus vedėjui ir Skyriaus viršininkui;
7.8. dalyvauja naujų darbuotojų atrankose;
7.9. nustato psichologines problemas Skyriuje ir pristato bei svarsto šias problemas su Centro vadovais, Skyriaus viršininku bei darbuotojais:
7.9.1. pagal kompetenciją padeda nustatyti ir įgyvendinti Skyriaus psichologinio mikroklimato gerinimo, veiklos veiksmingumo didinimo siekius;
7.9.2. organizuoja ir atlieka kolektyvo psichologinio mikroklimato tyrimus, analizuoja jų rezultatus, pagal kompetenciją teikia rekomendacijas Centro ir jo padalinių vadovams nustatytoms problemoms spręsti;
7.9.3. pagal kompetenciją konsultuoja Centro ir Skyriaus vadovus vadovavimo, kolektyvo formavimo, konfliktų sprendimo, darbuotojų motyvavimo bei psichologinės gerovės stiprinimo klausimais;
7.10. bendradarbiauja su valstybės institucijomis ir įstaigomis, asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, kurių steigėja yra Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, užsienio valstybių vidaus reikalų sistemos psichologais, mokslo ir švietimo įstaigomis;
7.11. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Centro viršininko ir Organizacinio skyriaus vedėjo pavedimus personalo administravimo srityje;
7.12. Organizacinio skyriaus psichologas atsako už teikiamos psichologinės pagalbos kokybę, tinkamą informacijos apie psichologinės pagalbos gavėjus naudojimą ir tyrimo medžiagos saugumo užtikrinimą.

 

INFORMACIJA PRETENDENTAMS

Susidomėjusius prašome iki 2021 m. birželio 11 d. teikti dokumentus el. būdu per VATIS Prašymų teikimo modulį. Daugiau informacijos apie organizaciją: www.bpc.lrv.lt. Apie konkursą prašome teirautis: Organizacinio skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Čijauskienė, tel. 85 2391903, el. p. dalia.cijauskiene@112.ltBENDRASIS PAGALBOS CENTRAS kviečia dirbti skubios pagalbos skambučių operatoriais

 

Nauja grupė bus formuojama 2021 m. liepos–rugpjūčio mėnesiais.
Mokymai pagal Bendrojo pagalbos centro specialisto modulinę profesinio mokymo programą prasidės 2021 m. rugsėjo mėnesį.

 

Kai ištinka nelaimė ar iškyla pavojus, į pagalbą skuba ugniagesiai gelbėtojai, greitosios medicinos pagalbos specialistai, policininkai. Tačiau ekstremalios situacijos valdymas prasideda nuo tos akimirkos, kai surenkamas skubiosios  pagalbos tarnybų telefono numeris 112. Pirmi pagalbos šauksmą išgirsta ir nelaimės atveju operatyvų pagalbos prašymo priėmimą, tinkamą įvertinimą, pagalbos tarnybų pajėgų išsiuntimą į nelaimės vietą bei šių tarnybų veiksmų koordinavimą užtikrina skubios pagalbos centro operatoriai.

 

Skubios pagalbos centro operatorius atsako į pagalbos skambučius, priima ir įvertina pagalbos prašymus, nustato teiktinos pagalbos poreikį, perduoda pranešimus apie pagalbos poreikį pagalbos tarnyboms, esant būtinumui duoda patarimus ir nurodymus, prireikus teikia pagalbą telefonu iki pagalbos tarnybų atvykimo. Tai  pagal specialią mokymo programą parengtas profesionalus darbuotojas, kuriam operatyviai priimti sprendimus padeda moderni techninė ir programinė įranga.

 

Todėl į komandą kviečiame tuos, kurie:

 • geba greitai įvertinti situaciją ir priimti sprendimus;
 • moka išklausyti ir aiškiai suformuluoti mintis žodžiu ir raštu;
 • geba suvaldyti stresą;
 • turi gerus darbo kompiuteriu įgūdžius.

Asmuo, norintis dirbti Bendrajame pagalbos centre, privalo:

 • būti pilnamečiu Lietuvos Respublikos piliečiu;
 • turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;
 • būti nepriekaištingos reputacijos;
 • būti tinkamos sveikatos būklės, norintis dirbti statutiniu pareigūnu – atitikti pareigūnams keliamus fizinio pasirengimo ir sveikatos būklės reikalavimus.

Privalumas: darbo patirtis pagalbos tarnybose, gydymo ar slaugos įstaigoje, kitose klientų aptarnavimo srityse.

 

Darbo sąlygos:

 • darbo grafikas pamaininis, slenkantis;
 • pamainos trukmė – 12 valandų, dirbama ir naktinėmis, ir dieninėmis pamainomis;
 • pradinis atlyginimas – nuo 700 eurų (atskaičius mokesčius);
 • atlyginimas kasmet auga, mokami priedai pagal pasiektus rezultatus, darbo stažą ir turimą laipsnį;
 • laiku mokamas atlyginimas, kasmetinės atostogos ir kitos socialinės garantijos;
 • statutinis pareigūnas gauna tarnybinę uniformą, kompensuojama dalis jo būsto nuomos ir transporto išlaidų;
 • darbuotojas įsipareigoja išdirbti BPC 1 metus po mokymų pabaigos. 

 

Jei susidomėjote, el. pašto adresu info@112.lt atsiųskite savo CV. Su atrinktais kandidatais susisieksime jų CV nurodytais kontaktais ir pakviesime pokalbiui.

Papildoma informacija teikiama telefonu (8 5) 239 1903 arba elektroniniu paštu dalia.cijauskiene@112.lt

______________________

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-31